שירות לתושב

הספריה פתוחה לשאילת ספרים בימים הבאים:

ראשון, בין השעות 18:00-20:00
שלישי, בין השעות 16:00-19:00
חמישי, בין השעות 17:00-19:00
*יש להגיע לא יאוחר מ-10 דקות לפני שעת הסגירה.

 

    sifriya20@gmail.com

 

קריאה להצלחה

מלבד השעות הקבועות של הספריה, ילדי כיתות א´-ו' מקבלים את הספריה רק לעצמם בימי שני!

כל יום רביעי בין השעות 16:30-18:00 ילדי בית הספר היסודי מוזמנים להגיע לספריה.
נעשה בכל פעם פעילויות נהדרות! וכן אפשר לבוא ולקרוא חופשי וגם לשאול ספרים!!!
מוזמנים בשמחה, שלומצי ושיראל.