הרשם לקבלת עדכונים מדולב:

פרסום בעלון הפנימי של דֹלב

פרסום בעלי דלב

החל מיום ראשון כ"ד בכסלו תשע"ט /2/12/18, מחירי הפרסום בעלי דֹלב יהיו כדלקמן:

מחירון כללי

  • מודעת לוח (עד 4 שורות/כ70 מילים) – 45 ₪ לפרסום בודד, 100 ₪ ל-3 פרסומים זהים ברצף.
  • מודעת רבע עמוד A4 - 65 ₪ לפרסום בודד, 150 ₪ ל-3 פרסומים זהים ברצף.
  • מודעת חצי עמוד A4 – 75 ₪ לפרסום בודד.
  • מודעת עמוד A4 שלם – 135 לפרסום בודד.

 

מחירון לתושבי דֹלב

  • מודעת לוח (עד 4 שורות/כ70 מילים) – 30 ₪ לפרסום בודד, 55 ₪ ל-3 פרסומים זהים ברצף.
  • מודעת רבע עמוד A4 - 50 ₪ לפרסום בודד, 115 ₪ ל-3 פרסומים זהים ברצף.
  • מודעת חצי עמוד A4 – 65 ₪ לפרסום בודד.
  • מודעת עמוד A4 שלם – 115 לפרסום בודד.

 

יש להעביר פרסומים עד ליום רביעי בשעה 10:00, בדוא"ל: dolevoffice@gmail.com

במידה והפרסום מעוצב, נא לא לשלוח בפורמט PDF, אלא בקובץ מסוג תמונה.

יש להסדיר את התשלום עבור הפרסום לפני הפרסום, באמצעות העברה בנקאית לחשבון דֹלב או ישירות במשרד הישוב (לתושבי דֹלב בלבד - ניתן לחייב במיסים).

 

נשמח להיות לכם במה לפרסום !