שירות לתושב

 כולל יום שישי

כולל יום שישי פרשת ואתחנן בשעה 10:00 - הרב יונתן בלס - לוחות שניים רווח והפסד. 

.

 

 

לו"ז לחודש אייר התשע"ט בבית הכנסת המרכזי

 

אמור

בהר

בחוקותי

במדבר

 

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

מרכזי

כרמי דולב

כניסת שבת/חג

19:05

19:10

19:14

19:19

צאת השבת/חג

20:06

20:11

20:16

20:21

מנחה ערב שבת/חג

19:10

19:10

19:15

19:15

19:19

19:19

19:24

19:24

קבלת שבת ביכנ"ס נר לרגלי

 

19:40

 

19:45

 

19:49

 

19:54

שחרית מנין א'

6:20

------

6:20

------

6:20

------

6:20

------

שחרית מנין מרכזי

8:00

8:30

8:00

8:30

8:00

8:30

8:00

8:30

מנחה גדולה א'

13:20

13:30

13:20

13:30

13:20

13:30

13:20

13:30

מנחה גדולה ב'

14:00

------

14:00

------

14:00

------

14:00

------

בן איש חי

אהרונסון

שגב

אברהמי

אפשטיין

אזולאי

לוי

מרקוביץ

ישראל

אבות ובנים א'/ שיעור נשים

17:15

17:30

17:15

17:30

17:15

17:30

17:15

17:30

מנחה קטנה ביום השבת

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

מנחה בימי חול בשבוע שלפני השבת

19:05

------

19:10

------

19:15

------

19:20

------

ערבית א' בחול בשבוע שלפני השבת

19:45

21:15

19:50

21:15

19:55

21:15

20:15

21:15

מנין שחרית בנץ- כולל דולב (זמן תחילת התפילה)-ביהמ"ד

5:25

 

5:20

 

5:15

 

5:10

 

 

זמנים קבועים:

 

חריגים והערות

שחרית נר לרגלי בכרמי דולב

06:00

שישי - 8:00

בחופשות בי"ס מנין נוסף - 8:00

שחרית במרכזי- מניין ראשון

5:50

שני וחמישי 5:40

ר"ח  -5:35

שחרית במרכזי- מניין שני

6:30

 

ר"ח (בימים א-ה) -6:15

שחרית במרכזי- מניין שלישי

7:15

 

שחרית במרכזי- מניין רביעי בימי שישי בלבד

8:00

בימים א-ה ודאי רק בחופשות ביה"ס (בימי שישי מתקיים קבוע)

שחרית במרכזי- מניין חמישי - מתקיים ביום שישי בלבד

8:30

 

מנחה באולפנה ימים א-ה

14:00

 

ערבית במרכזי

20:15

 

ערבית נר לרגלי בכרמי דולב

21:15

 

מנחה גדולה ערב שבת- נר לרגלי כרמי דולב

13:45