שירות לתושב

זמני  השבתות בדולב    

לזמני כניסת ויציאת השבת בדולב תש"ף - לחצו כאן


לו"ז תפילות בית כנסת מרכזי תשרי תשפ"א

 

   
ימים ג'-ו' (י"א-י"ד תשרי)
ותיקין (בבית המדרש)
זמן תחילת התפילה
06:10
שחרית ימים ג,ד, ו  5:50;6:30;7:15;8:00;8:30
שחרית יום ה' 5:40;6:30;7:15;8:30
מנחה  18:15
ערבית 18:55 ;20:15
חג סוכות (יום שבת)
כניסת החג 18:05
מנחה ערב החג 18:10
שחרית 6:05 ;8:00
מנחה 13:20;14:00;17:40
שיעור   
צאת החג 18:59
חול המועד סוכות
ריכוז זמני תפילות שחרית לפי שעות 6:10 ;7:00 ;7:30 ; 8:30; 9:00
תפילות שחרית חלוקה לפי מיקום:
שחרית בביהכנ"ס מניין בנץ  6:10, 7:30, 8:30 
שחרית ספרדי באולם השמחות 7:00 (קרבנות 6:45)
שחרית נוספת באולם השמחות 09:00
מנחה 13:30 ; 18:05
ערבית 18:45 ;20:15
   
הושענה רבא
  סדר הלימוד והשיעורים בלילה יפורסם בנפרד
תיקון ליל הו"ר כמנהג הספרדים - בסוכתו של דורון אברהם 23:30
שחרית ספרדי-באולם השמחות.  הנץ-6:35 05:50
שחרית א' - בביהכ"נ. הנץ- 6:35 06:10
שחרית ב' - ביהכנ"ס 08:00
שחרית ג' - באולם השמחות 08:30
   
   
שמחת תורה (יום שבת)
כניסת החג 17:56
מנחה ערב החג 18:01
שיחה, ערבית והקפות במידת האפשר
שחרית 6:15 ;8:00
במידת האפשר נקיים לאחר התפילה קידוש והקפות.
מנחה 17:35
התוועדות באולם השמחות             17:50
מוצאי החג וערבית 18:49
   
ימי חול בשבוע שלפני פרשת בראשית
(כ"ג-כ"ח תשרי)
שחרית בימים א,ג,ד,ו 5:50; 6:30; 7:15;8:00;8:30
שחרית ביום ב,ה 5:40; 6:30; 7:15;8:00;8:30
ותיקין (בבית המדרש)
זמן תחילת התפילה
06:20
מנחה  17:55
ערבית 18:35; 20:15
   
שבת בראשית
כניסת שבת 17:47
שחרית 6:20 ;8:00
שיעור   
מנחה 13:20;14:00 ; 17:25
צאת שבת וערבית 18:41
   
ימי חול בשבוע שלפני פרשת נח
(ל' תשרי - ה' מרחשון)
שחרית בר"ח בימים א,ב 5:35; 6:15; 7:15
שחרית בימים ג,ד 5:50; 6:30; 7:15
שחרית ביום ה 5:40; 6:30; 7:15
שחרית ביום ו 5:50; 6:30; 7:15;8:00;8:30
ותיקין (בבית המדרש)
זמן תחילת התפילה
06:20
מנחה  17:50
ערבית 18:30; 20:15
   
מקוה גברים פתוח בכל ערב חג עד שעה לפני החג